Geodezyjna odzież ochronna i robocza - Geodezyjna odzież ochronna i robocza

Vademecum prawne geodety 2018

Publikacje geodezyjne

Cena:189.52zł + VAT
Przedsprzedaż publikacji. Dostępność po 31 marca 2018 r.

 

UWAGA: W ramach promocji do każdego opłaconego do końca weekendu zamówienia dodajemy bezpłatnie wersję PDF "Vademecum Prawnego Geodety 2017 PDF" o wartości 97 zł.

"Vademecum prawne geodety" to podstawowe źródło wiedzy geodezyjno-prawnej dla każdego geodety. W stosunku do poprzednich edycji z lat 2002–2017 nowe Vademecum 2018 będzie zaktualizowane i uzupełnione o wszystkie zmiany tekstów aktów prawnych, które zostaną opublikowane w Dz.U i M.P. do 26 marca 2018 r. Do książki zostanie dołączona aplikacja zawierająca akty prawne zamieszczone w książce oraz załączniki do nowych rozporządzeń w formacie PDF, które ze względu na swoją objętość nie zostały dołączone do publikacji. Dzięki wyszukiwaniu kontekstowemu szybko jednak odnajdą Państwo potrzebny akt prawny, który po wybraniu otworzy się w programie Acrobat Reader. Tam możliwe jest dalsze przeszukiwanie treści. Aplikację PDF można pobrać ze strony www.gall.pl, a kod dostępu jest dostarczany wraz z książką.

 
Pierwsza część publikacji będzie zawierać wykaz aktów prawnych podzielony na kategorie, który dokonany został w oparciu o podstawę programową przedmiotu „Przepisy prawne w geodezji”. Korzystając z wykazu aktów prawnych, należy pamiętać o tym, że uzupełniają się one wzajemnie, poszczególne kategorie nie mają więc charakteru zamkniętego. Akty ułożone są w ramach swoich kategorii w kolejności alfabetycznej, a dołączone do każdego tytułu aktualne dane pozwalają na odszukanie konkretnych informacji dotyczących zarówno tekstów aktów prawnych, jak i zmian do nich. Druga część to obszerny zbiór ustaw i aktów wykonawczych z zakresu problemów ogólnie i bezpośrednio związanych z geodezją.


W zamierzeniach Vademecum nie ma stanowić zarysu pełnego systemu prawa. Rozległość materii wymagała wyboru pewnej części materiału. W związku z tym, część druga Vademecum będzie zawierała teksty wybranych przepisów prawnych, w tym wyciągi obejmujące kluczowe dla geodezji zagadnienia. Przy opracowaniu publikacji zostaną wzięte pod uwagę pytania obowiązujące na egzaminach na uprawnienia geodezyjne opublikowane na internetowej stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

 

Tytuł: Vademecum Prawne Geodety 2018
Format: B5
Oprawa: twarda
Objętość: około 1260 str.
Stan prawny: marzec 2018 r.
ISBN: 978-83-60968-XX-X
Dodatki: Aplikacja PDF (3 tys. stron)
Cena regularna: 249 zł zawiera 5% Vat
Cena przedsprzedażowa: 199 zł zawiera 5% Vat

Pobierz spis treści VPG2017 (PDF)
Pobierz wykaz aktów prawnych VPG 2017 (PDF)