Standardy geodezyjne 2019 - Geodezyjna odzież ochronna i robocza

Standardy geodezyjne 2019

Publikacje geodezyjne

Cena:189.52zł + VAT
Dostępny w 24 godziny.

 

Na początku października ukazało się trzecie już wydanie publikacji zawierającej akty prawne stanowiące trzon przepisów, od przestrzegania których zależy wysoki standard pracy geodety. Dwa poprzednie wydania ukazały się w latach 2014 oraz 2016.

 

Kluczowym aktem prawnym zawartym w publikacji był ujednolicony tekst ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne po zmianach, ze stanem prawnym na październik 2019 r. Pozostałe akty prawne to istotne z punktu widzenia pracy geodety przepisy zarówno z zakresu standardów geodezyjnych, jak i przepisów ogólnych. Niezwykle ważny jest przy tym fakt, że wszystkie akty prawne zamieszczone będą w książce wraz z obszernymi załącznikami, co z pewnością ułatwi każdemu geodecie pracę i szybki dostęp do niezbędnych przepisów.

 

Wybrane przepisy, które uwzględniono w publikacji to:

 • Ustawa - Prawo geodezyjne wraz z załącznikami, po zmianach na dzień 31 października 2019 r.,
 • Rozporządzenie MAiC w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty,
 • Rozporządzenie MAiC w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • Rozporządzenie MAiC w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych,
 • Rozporządzenie MAiC w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • Rozporządzenie MIiR w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii,
 • Rozporządzenie RM w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach,
 • Rozporządzenie RM w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych,
 • Rozporządzenie RM w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 • Rozporządzenie MAiC w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych,
 • Rozporządzenie MAiC w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 • Rozporządzenie MAiC w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
 • Rozporządzenie MSWiA w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • Rozporządzenie MSWiA w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu,
 • Rozporządzenie MRRiB w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

   

 

Tytuł: Standardy Geodezyjne 2019
Format: B5
Oprawa: twarda
Objętość: 1350 str.
ISBN: 978-83-60968-49-9
Stan prawny: październik 2019
Cena regularna: 199 zł zawiera 5% VAT