Geodezyjna odzież ochronna i robocza - Geodezyjna odzież ochronna i robocza

Uprawnienia Zawodowe EPUB + VPG2019 PDF

Publikacje geodezyjne

Cena:165.00zł + VAT
Dostępny w 24 godziny.

 

Publikacja elektroniczna ebook "Uprawnienia zawodowe w geodezji i kartografii 2018 EPUB" + "Vademecum Prawne Geodety 2019 PDF".

Publikacja elektroniczna ebook "Uprawnienia zawodowe w geodezji i kartografii 2018 EPUB" to już siódme wydanie tej popularnej wśród geodetów publikacji, pierwsze po zmianach w przepisach prawnych z lat 2011–2013!

 

Wydanie jest praktycznie nowym przedstawieniem zagadnień związanych w uprawnieniami w geodezji i kartografii. Opracowany przez zespól w składzie: prof. Ryszard Hycner, dr hab. Paweł Hanus, dr inż. Agnieszka Pęska-Siwik i mgr inż. Piotr Benduch, pod redakcją prof. Ryszarda Hycnera podręcznik wychodzi naprzeciw tym osobom, które pragną zdobyć uprawnienia zawodowe w zakresie 1 i 2.

 

Celem opracowania jest jak dotychczas dostarczenie Czytelnikowi swoistego kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej, przydatnego wprost dla potrzeb zdobycia uprawnień, a także służenie radą w konkretnych problemach i wątpliwościach natury geodezyjno-prawnej. Podręcznik jest połączeniem aspektów teoretycznych i praktycznych oraz zagadnień prawnych i organizacyjnych w dziedzinie geodezji i kartografii, ukierunkowanym na potrzeby uprawnień zawodowych.

 

Autorzy podzielili publikację na cztery części. W części I przedstawili ogólne wymagania związane z uzyskaniem uprawnień zawodowych. Część II jest przedstawieniem szczegółowym wybranych przepisów prawnych dotyczących uprawnień z zakresu I i II. Z kolei cześć III służy do samodzielnego sprawdzenia nabytej wiedzy, przedstawiono tu bowiem kilkaset pytań wraz z odpowiedziami i źródłem ich pochodzenia. W kształceniu jest to jeden z lepszych sposobów uczenia, gdyż uczący się ma możliwość nie tylko przyswajania wiedzy, ale także oswajania się z formą pytań i odpowiedzi. Czwartą cześć poświęcono etyce geodety uprawnionego.

 

Większość pytań zawartych w podręczniku tak jak w poprzednich wydaniach pochodzi od autorów. Zostały w nim przedstawione wybrane zestawy testów zastosowane na sprawdzianach, wraz z prawidłowymi odpowiedziami na pytania. Zostały także przedstawione wybrane pytania problemowe (bez odpowiedzi), choć tylko w celu ogólnego zorientowania Czytelnika w potencjalnych wymaganiach i charakterze pytań stosowanych przez komisję egzaminacyjną.

 

Zakres materiału obejmuje przede wszystkim problematykę obowiązującą dla zdobycia uprawnień z zakresu 1 i 2, to znaczy dla pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych i odpowiednio dla rozgraniczeń i podziałów nieruchomości oraz sporządzania dokumentacji geodezyjnej dla celów prawnych.

 

Niniejsza publikacja jest niezbędna wszystkim geodetom, którzy zdobywszy odpowiednią praktykę pragną zdobyć uprawnienia państwowe do samodzielnego wykonywania funkcji w zakresie geodezji i kartografii oraz studentom studiów geodezyjnych.

 

Tytuł: Uprawnienia zawodowe w geodezji i kartografii
eFormat: EPUB
Stan prawny: listopad 2018
ISBN: 978-83-60968-47-5
Cena regularna: 97,17 zł zawiera 23% Vat

 

 

"Vademecum prawne geodety 2019 PDF" jest aplikacją zawierającą ponad 3000 stron znajdujących się w 100 plikach. Zawiera komplet aktów prawnych, które zostały wydane w wersji książkowej (1288 stron) + około 2000 stron dodatkowych załączników.

 

Vademecum prawne geodety to podstawowe źródło wiedzy geodezyjno-prawnej dla każdego geodety. W maju 2019 r. ukazało się drukiem już dwunaste wydanie. W stosunku do poprzednich edycji z lat 2002–2018 nowe Vademecum 2019 zostało zaktualizowane i uzupełnione o wszystkie zmiany tekstów aktów prawnych, które zostały opublikowane w Dz.U i M.P. do 1 marca 2019 r.

 

W tej ofercie aplikacja jest oferowana niezależnie, bez książki.

 

Więcej informacji na temat wersji książkowej wraz z aplikacją znajdą Państwo TUTAJ.

 

 

Tytuł: Vademecum Prawne Geodety 2019 PDF
Format: aplikacja obsługująca pliki PDF
Objętość: około 3000 str.
Stan prawny: 1 marzec 2019
Nośnik: plik ZIP do pobrania
Cena regularna: 97,17 zł zawiera 23% Vat