Geodezyjna odzież ochronna i robocza - Geodezyjna odzież ochronna i robocza

Vademecum prawne geodety 2019

Publikacje geodezyjne

Cena:237.14zł + VAT
Dostępny w 24 godziny.

 

"Vademecum prawne geodety" to podstawowe źródło wiedzy geodezyjno-prawnej dla każdego geodety. W stosunku do poprzednich edycji z lat 2002–2018 nowe Vademecum 2019 zostało zaktualizowane i uzupełnione o wszystkie zmiany tekstów aktów prawnych, które zostały opublikowane w Dz.U i M.P. do dnia 1 marca 2019 r. Do książki dołączono aplikację zawierającą akty prawne zamieszczone w książce oraz załączniki do rozporządzeń w formacie PDF, które ze względu na swoją wielostronicową objętość nie zostały dołączone do publikacji. Dzięki wyszukiwaniu kontekstowemu szybko można odnaleźć dowolny akt prawny, który po wybraniu otworzy się w programie Acrobat Reader. Tam możliwe jest dalsze przeszukiwanie treści. Aplikację PDF można pobrać ze strony www.gall.pl, a kod dostępu jest dostarczany drogą elektroniczną.

 
Pierwsza część publikacji zawiera wykaz aktów prawnych podzielony na kategorie, który dokonany został w oparciu o podstawę programową przedmiotu „Przepisy prawne w geodezji”. Korzystając z wykazu aktów prawnych, należy pamiętać o tym, że uzupełniają się one wzajemnie, poszczególne kategorie nie mają więc charakteru zamkniętego. Akty ułożone są w ramach swoich kategorii w kolejności alfabetycznej, a dołączone do każdego tytułu aktualne dane pozwalają na odszukanie konkretnych informacji dotyczących zarówno tekstów aktów prawnych, jak i zmian do nich. Druga część to obszerny zbiór ustaw i aktów wykonawczych z zakresu problemów ogólnie i bezpośrednio związanych z geodezją.


W zamierzeniach Vademecum nie ma stanowić zarysu pełnego systemu prawa. Rozległość materii wymagała wyboru pewnej części materiału. W związku z tym, część druga Vademecum zawiera teksty wybranych przepisów prawnych, w tym wyciągi obejmujące kluczowe dla geodezji zagadnienia. Przy opracowaniu publikacji zostały wzięte pod uwagę pytania obowiązujące na egzaminach na uprawnienia geodezyjne opublikowane na internetowej stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

 

Tytuł: Vademecum Prawne Geodety 2019
Format: B5
Oprawa: twarda
Objętość: 1288 str.
Stan prawny: 1 marzec 2019 r.
ISBN: 978-83-60968-48-2
Dodatki: Aplikacja PDF (3 tys. stron)
Cena regularna: 249 zł zawiera 5% Vat

 

 

"Uprawnienia zawodowe w geodezji i kartografii" to już siódme wydanie tej popularnej wśród geodetów publikacji, pierwsze po zmianach w przepisach prawnych z lat 2011–2013!

 

Wydanie jest praktycznie nowym przedstawieniem zagadnień związanych w uprawnieniami w geodezji i kartografii. Opracowany przez zespól w składzie: prof. Ryszard Hycner, dr hab. Paweł Hanus, dr inż. Agnieszka Pęska-Siwik i mgr inż. Piotr Benduch, pod redakcją prof. Ryszarda Hycnera podręcznik wychodzi naprzeciw tym osobom, które pragną zdobyć uprawnienia zawodowe w zakresie 1 i 2.


Celem opracowania jest jak dotychczas dostarczenie Czytelnikowi swoistego kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej, przydatnego wprost dla potrzeb zdobycia uprawnień, a także służenie radą w konkretnych problemach i wątpliwościach natury geodezyjno-prawnej. Podręcznik jest połączeniem aspektów teoretycznych i praktycznych oraz zagadnień prawnych i organizacyjnych w dziedzinie geodezji i kartografii, ukierunkowanym na potrzeby uprawnień zawodowych.

 

Autorzy podzielili publikację na cztery części. W części I przedstawili ogólne wymagania związane z uzyskaniem uprawnień zawodowych. Część II jest przedstawieniem szczegółowym wybranych przepisów prawnych dotyczących uprawnień z zakresu I i II. Z kolei cześć III służy do samodzielnego sprawdzenia nabytej wiedzy, przedstawiono tu bowiem kilkaset pytań wraz z odpowiedziami i źródłem ich pochodzenia. W kształceniu jest to jeden z lepszych sposobów uczenia, gdyż uczący się ma możliwość nie tylko przyswajania wiedzy, ale także oswajania się z formą pytań i odpowiedzi. Czwartą cześć poświęcono etyce geodety uprawnionego.

 

Większość pytań zawartych w podręczniku tak jak w poprzednich wydaniach pochodzi od autorów. Zostały w nim przedstawione wybrane zestawy testów zastosowane na sprawdzianach, wraz z prawidłowymi odpowiedziami na pytania. Zostały także przedstawione wybrane pytania problemowe (bez odpowiedzi), choć tylko w celu ogólnego zorientowania Czytelnika w potencjalnych wymaganiach i charakterze pytań stosowanych przez komisję egzaminacyjną.

 

Zakres materiału obejmuje przede wszystkim problematykę obowiązującą dla zdobycia uprawnień z zakresu 1 i 2, to znaczy dla pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych i odpowiednio dla rozgraniczeń i podziałów nieruchomości oraz sporządzania dokumentacji geodezyjnej dla celów prawnych.

 

Niniejsza publikacja jest niezbędna wszystkim geodetom, którzy zdobywszy odpowiednią praktykę pragną zdobyć uprawnienia państwowe do samodzielnego wykonywania funkcji w zakresie geodezji i kartografii oraz studentom studiów geodezyjnych.

   

Tytuł: Uprawnienia zawodowe w geodezji i kartografii
Format: oprawa twarda
Objętość: 418 str.
Stan prawny: listopad 2018
ISBN: 978-83-60968-47-5
Cena regularna: 149 zł zawiera 5% Vat